Πρόγραμμα Προβολών

Ο Μινωικός Κόσμος 12:00
Ο Μινωικός Κόσμος 12:30
Ο Μινωικός Κόσμος 13:00
Ο Μινωικός Κόσμος 13:30
Ο Μινωικός Κόσμος 14:00
Ο Μινωικός Κόσμος 14:30
Ο Μινωικός Κόσμος 15:00
Ο Μινωικός Κόσμος 15:30
Ο Μινωικός Κόσμος 16:00
Ο Μινωικός Κόσμος 16:30
Ο Μινωικός Κόσμος 17:00
Ο Μινωικός Κόσμος 17:30
Ο Μινωικός Κόσμος 18:00
Ο Μινωικός Κόσμος 18:30
Ο Μινωικός Κόσμος 19:00
Ο Μινωικός Κόσμος 19:30
Ο Μινωικός Κόσμος 20:00
Ο Μινωικός Κόσμος 20:30

-- ΚΛΕΙΣΙΜΟ 21:00 --