Πρόγραμμα Προβολών

Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 12:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 12:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 13:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 13:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 14:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 14:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Γερμανικά (Deutsche) 15:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 15:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Πολωνικά (Polskie) 16:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Ελληνικά 16:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 17:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 17:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 18:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 18:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Γερμανικά (Deutsche) 19:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 19:30
Ο Μινωικός Κόσμος στα Ελληνικά 20:00
Ο Μινωικός Κόσμος στα Αγγλικά 20:30

-- ΚΛΕΙΣΙΜΟ 21:00 --